نقش سیرکوله روغن ترانسفورماتور (سیرکولاسیون)

روغن ترانسفورماتورهاي قدرت نقش بسيار مهمي در عملکرد ترانسفورماتورها دارند. نقش عايق کنندگي، خنک کنندگي و تشخيص عيب از جمله مهمترين وظايف روغن مي باشند. با پيرشدن ترانسفورماتور ، روغن اين دستگاه بعضي از خصوصيات شيميايي و الکتريکي خود را از دست مي دهد. از جمله مهمترين اين خصوصيات مي توان به خصوصيات الکتريکي که حائز اهميت مي باشند، اشاره نمود.

دلايل اصلي که روغن ترانسفورماتورهاي قدرت را دچار مشکل مي نمايند عبارتند از:

۱) افزايش ذرات معلق در روغن

۲) وجود آب به مقدار زياد در روغن

۳) وجود آلودگي هاي شيميايي مانند اسيديته و…

مسائل فوق باعث تغيير پارامترهاي متعدد مي شوند. به عنوان مثال افزايش ذرات معلق و وجود آن باعث کاستن قدرت دي الکتريک روغن و افزايش اسيديته، باعث خوردگي کاغذ و اجزاي داخلي ترانسفورماتور مي شود. براي بهبود روغن ترانسفورماتوري که دچار ضعف هاي متعدد شده است مي توان از فيلتراسيون استفاده نمود. با فيلتر نمودن روغن مي توان ذرات معلق آن را جدا نمود و در نتيجه ولتاژ شکست را بالا برد. مي توان با خلاء نمودن روغن ، آب را بصورت بخار از روغن جدا نمود. از یاد نبریم که این چرخش روغن (سیرکولاسیون ) فقط قادر به حذف آلودگی های فیزیکی می باشد و حذف آلودگي هاي شيميايي فقط با کمک فيلترهاي شيميايي ممکن است.

از جمله مهمترين آلودگي که روغن ترانسفورماتور را تحت تأثير قرار مي دهد وجود آب به مقدار کم در داخل روغن است. جدا نمودن آن در داخل ترانسفورماتور به راحتي امکان پذير نمي باشد. علت اين مسأله وجود مقادير بسيار زياد آب داخل کاغذ ترانسفورماتور مي باشد که با جدا نمودن آب روغن دوباره جايگزين آن مي شود.

● روشهاي فيلتر نمودن

الف) روشهاي Off-line

از زمانهاي دور براي بهبود کيفيت عايقي روغن ترانسفورماتورهاي قدرت از روشهاي فيلتراسيون هنگامي که ترانسفورماتور خاموش بوده است استفاده مي کردند. در اين روش هنگامي که ترانسفورماتور خاموش مي باشد به مدت چند شبانه روز به صورت پيوسته روغن را توسط دستگاه سیرکوله چرخانده و آلودگی های آن را تحت فيلتراسيون و خلاء به منظور جدا نمودن ذرات معلق و آب محلول قرار مي دادند.

اين روش داراي معايب فراواني است از جمله لزوم داغ نمودن روغن ترانسفورماتور و همچنين لزوم خاموش نمودن ترانسفورماتور را مي توان نام برد.

ب) روشهاي نوين ـ روشهاي در حين کار

براي جدا نمودن آب به صورت بهينه، لازم است که از فيلترهاي در حين کار استفاده نمود. مهمترين مزاياي فيلترهاي (خشک کن) هاي در حين کار خشک نمودن بهينه ترانسفورماتور در طول زمان و همچنين عدم لزوم خاموشي ترانسفورماتور را مي توان عنوان نمود. اصول عملکرد اين فيلترها  است که در آن روغن از مخزن تحت فشار خارج شده و در مسير آن يک فيلتر فيزيکي قرار مي گيرد. در اينجا ذرات معلق فيلتر شده و تحت تاثير خلاء آب محلول در آن گرفته مي شود. روغن فيلتر شده به وسيله پمپ به ترانسفورماتور برگردانده مي شود. اين چرخه با دبي پايين در حدود ۲۵۰ ليتر در ساعت به صورت پيوسته از چند ماه تا چند سال با توجه به وضعيت تست های  ترانسفورماتور صورت مي گيرد.

● مزاياي خشک کردن On-Line روغن و کاغذ عايقي ترانسفورماتورهاي قدرت توسط دستگاه K85 و K105

ـ رطوبت زدائي از روغن ترانسفورماتور بصورت On-Line

ـ افزايش ولتاژ شکست روغن عايقي

ـ رطوبت زدائي از کاغذ عايقي ترانسفورماتور

ـ کاهش ميزان ذرات معلق داخل روغن ترانس

ـ کاهش ميزان ضريب تلفات عايقي روغن

ـ کاهش ميزان اسيديته موثر روغن

ـ افزايش قابليت بارگيري ترانسفورماتور

ـ افزايش عمر باقيمانده ترانسفورماتور

ـ عملکرد مطمئن و عدم تأثير سو بر بهره برداري عادي از ترانسفورماتور

ـ گاززدائي از روغن ترانسفورماتور با استفاده از روش De-Gassingدر مدل k85

ـ اعلام آلارم و خروج ترانسفورماتور از مدار در صورت تشکيل مقدار زياد گاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *