حالت اسیدی یا اسیدیته روغن ترانسفورماتور

این آزمایش را می توان آزمایش مقدار اسید و یا مقدار خنثی نامید. وجود اسید در روغن نتیجه اکسیداسیون روغن در هنگام کار ترانسفورماتور است. اسیدهای  آلی برای  سیستم عایقی مضر بوده و می تواند سبب تخلیه الکتریکی مابین سیم پیچ ها گردد و همچنین می تواند عایق های جامد کاغذی مابین سیم پیچ ها را از بین برده و باعث ایجاد اتصال بین سیم پیچ ها گردد، همچنین می تواند سبب ایجاد خوردگی در هسته های ترانسفورماتور گردد. با افزایش مقدار اسید نسبت فاسد شدن روغن نیز افزایش می یابد. در حالت اسیدی تولید لجن ( رسوب ) نیز غیرقابل اجتناب است.

محتوای اسید به عنوان اساس مقدار میلی گرم های هیدرواکسید پتاسیم ( KOH )  که در خنثی سازی اسید در یک گرم روغن نمونه استفاده شده ، بیان می شود.

در گذشته کیت آزمایش نقطه نیم – مقدار ( Semi-Quantitive ) توسط بعضی استفاده کنندگان برای اندازه گیری اسید ، استفاده می شد ، که این روش بر اساس ASTMD 1902 بوده و به طور معمول در این خصوص مورد استفاده قرار می گرفته است. آزمایش نقطه اسیدی به وسیله چکاندن قطراتی از یک محلول اسیدی به یک قطعه کاغذ فیلتری است که در آن رسوب کرده باشد ، سپس دو قطره از روغن به همان محل اضافه شده و در ادامه با افزایش یک قطره از یک نمایانگر ( Indi-Cator ) که سبب تغییر رنگ شده ، یا منحنی رنگهای استاندارد مقایسه می شود. به دلیل نتایج غلط بدست آمده ، این روش منسوخ شده است.

یک روش متناوب آلترناتیو در محل کار ( Field ) برای اندازه گیری اسیدیته بر اساس ASTMD 1534  است. در این نوع آزمایش در محل کار ، 20 میلی متر از نمونه روغن به داخل یک سیلندر جایگزین شده و محلول نشان دهنده ( اندیکاتور ) و هیدروکسید پتاسیم به روغن افزوده شده و محلول تکان داده می شود. بعد از ساکن شدن محلول تغییر رنگ مشاهده خواهد شد. روش نیم – کمی و این روش نمی توانند نتایجی دقیق را مشخص کنند.

روش توصیه شده استاندارد برای اندازه گیری اسیدیته یک روغن عایقی در IEC60216 مشخص شده است. این یک روش آزمایشگاهی تست اسید ، بر اساس تیتراسیون نشان دهنده رنگ است. آزمایش شامل ترکیب کردن یک مقدار از نمونه مشخص شده با محلول مناسب با افزودن یک ( نمونه ) نمایانگر و تیتراسیون با KOH به نقطه انتهایی رنگهاست که آن را می توان برای روغنهای استفاده شده و استفاده نشده بکار برد. مشکل آزمایش با این روش معنی کردن تغییرات رنگ در روغنهای تیره رنگ است. تکرار این آزمایش برای روغن استفاده شده رنگی خیلی خوب نبوده و مشخص کردن نقطه پایانی برای اپراتور مشکل است.

مختصات مورد نیاز برای اسیدیته روغن استفاده نشده کمتر از 0.03mg KOH/g است.

بهرحال این روش به حد مشخص نزدیک بوده و نتایج آن ممکن است با نیازها هماهنگ نباشد. بعلاوه اشتباه انسانی در این روش و تغییر رنگ موردی است. بتازگی IEC یک گروه کاری برای تکمیل آن معین کرده است.

اسیدیته کل روغن ترانس استفاده شده و یا نشده را می توان با اندازه گیری کمیتی ، به وسیله استفاده از روش الکتروشیمی بدست آورد. این روش شامل اندازه گیری PH یا میلی ولت ( mV) محلول در درجه حرارت اتاق است. برخلاف اندازه هیدروکسیدپتاسیم الکلی که برای خنثی کردن اسیدها ، استفاده می شود. این روش سریع و دقیق است و رنگ روغن هیچگونه اثری در نقطه انتهایی تیتراسیون نمی گذارد. بوسیله اتومات کردن فرایند ، خطای اپراتوری به طور مشخص کم می شود. این روش به IEC توصیه شده که مانند یک روش متناوب باری تبدیل روش اندازه گیری اسیدیته داده شده و در آیتم IEC60296 ، بکار رود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *